Wie werken er bij SLO? Wat maakt werken bij SLO zo uitdagend? Collega's vertellen over hun ervaringen

26 juli 2023

Daniela Fasoglio is curriculumontwikkelaar en vakspecialist moderne vreemde talen. Ze werkt onder andere aan vraagstukken rondom het Europees Referentiekader (ERK), het belang en de functie van talen in de samenleving en de invulling van talencurricula in het onderwijs.

Je hebt bij SLO de kans om iets te betekenen voor het onderwijs op landelijk niveau

Je moet een beetje een wereldverbeteraar zijn. Er bestaat geen opleiding voor curriculumontwikkelaar, dus je moet nieuwsgierig zijn naar wat er achter het onderwijs zit. Wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen? Hoe ontwikkelt je vak zich vanuit de wetenschap en de praktijk? Het contact met leraren en scholen blijft fundamenteel om je werk goed te kunnen doen.

Je moet weten wat er allemaal speelt

Bij SLO ben je voortdurend aan het schakelen tussen beleid, wetenschap, praktijk en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook als het gaat om toetsing, samenhang, kansengelijkheid. Je houdt je bezig met al die grote thema’s die het onderwijs én het werk van SLO zo omvangrijk en uitdagend maken.

Geen dag is hetzelfde

Dat maakt het werk mooi én soms lastig. Je kunt heel veel variatie verwachten. En je krijgt de kans om jouw ideeën te verwezenlijken.
Curriculumontwikkeling doe je nooit alleen, dus je zult veel samenwerken, zowel met collega’s als met scholen, onderwijsorganisaties en het ministerie van OCW. En dat is een enorme meerwaarde.

Vanuit mijn functie werk ik zowel aan vakinhoudelijke projecten als aan vakoverstijgende projecten

Denk bij vakoverstijgende projecten bijvoorbeeld aan een werkbaar raamwerk voor alle examenprogramma’s in de bovenbouw. Ik hoop dat wij hele mooie nieuwe examenprogramma’s kunnen ontwikkelen die talen als een van de basisvaardigheden neerzetten voor het onderwijs. En dat het nieuwe examenprogramma de meerwaarde van taal goed tot zijn recht laat komen. Dit zal zorgen voor gemotiveerde leerlingen. Ik streef naar een brede blik op de basisvaardigheden en dat taal gezien wordt als basisvaardigheid. En dat leerlingen hun meertalige repertoire optimaal benutten.

Goede ideeën krijgen bij SLO alle ruimte

Dankzij de intensieve samenwerking met collega’s zowel binnen als buiten mijn eigen vakgebied krijg ik een brede en weidse blik op het onderwijs. Het werk is veelzijdig en het contact met collega’s is inspirerend en van enorme waarde.


Daniela Fasoglio 270

Curriculumontwikkelaar