Arbeidsvoorwaarden

14 september 2022

In elke organisatie wordt de cultuur gekenmerkt door een aantal centrale waarden die met elkaar worden nageleefd. Bij SLO zijn dat de kernwaarden lerend, verbindend en gedreven. Door deze kernwaarden consequent uit te dragen in de taal van SLO, onze manier van doen en van elkaar aanspreken, zijn en blijven we een organisatie waar je graag wilt komen en blijven werken en leren. Samen met gedreven collega’s en in verbinding met het onderwijs.

SLO heeft een eigen cao (pdf, 847 kB) met een 40-urige werkweek. Door modern hr-beleid worden medewerkers optimaal voor hun taak gefaciliteerd. De werkzaamheden worden verricht vanuit ons kantoor in Amersfoort. Het kantoor is met het openbaar vervoer zeer goed te bereiken.

We werken aan een nieuwe werkwijze met een goede balans tussen thuiswerken en op kantoor, waarbij we de ervaringen van collega’s naar aanleiding van COVID-19 betrekken. SLO staat voor Samenspel, co-creatie en innovatie. Deze samenwerking ontstaat doordat we elkaar in levenden lijve ontmoeten. We gaan er vanuit dat medewerkers met een dienstverband van 24 uur of meer, gemiddeld twee dagen per week op kantoor werken. Is je dienstverband 24 uur of minder, dan kom je gemiddeld een dag per week naar kantoor.

Salaris

Je maandsalaris is gebaseerd op je functieprofiel en de bijbehorende schaal in de cao SLO. Jaarlijks ontvang je 8% van het bruto jaarsalaris als vakantiegeld in mei. Daarnaast ontvang je bij SLO in december een eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarsalaris.

Vergoedingen

Reiskostenvergoeding

SLO hecht belang aan een minimale ecologische voetprint en heeft ervoor gekozen alle medewerkers een NS-business card 2e klas voor woon-werkverkeer en dienstreizen te verstrekken. Voor dienstreizen kan 1e klas worden gereisd.

Thuiswerkvergoeding

Als medewerker ontvang je voor de dagen waarop je structureel thuis werkt een thuiswerkvergoeding. De vergoeding bedraagt € 2 netto per dag en is een tegemoetkoming in de kosten voor internet, koffie/thee, wc-papier, gas, water en elektriciteit wanneer je thuiswerkt.
Voor het inrichten van een thuiswerkplek geven we eenmalig een vergoeding van maximaal € 225 per medewerker.

Contracten

De arbeidsovereenkomst die wij je aanbieden, is gebaseerd op de cao SLO. Het kan gaan om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband of een arbeidsovereenkomst van een jaar, met mogelijkheid op verlenging voor de duur van een programma of project.

Bij een arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden hanteren we een proeftijd. Deze periode gebruiken we als kennismakingsperiode waarin we van beide kanten nagaan of we bij elkaar passen.

Verzekeringen

Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Als medewerker van SLO profiteer je van de voordelen van onze collectieve zorgverzekering. Via deze verzekering krijg je korting op de basispremie en toegang tot een uitgebreid pakket aanvullende verzekeringen. Informatie over de inhoud en de prijs van de verzekering kan je vinden op de website van Zilveren Kruis Achmea.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van Loyalis

SLO heeft bij Loyalis een contract afgesloten waardoor je als medewerker in loondienst verzekerd bent tegen inkomensverlies bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%). SLO neemt de kosten van de premie voor haar rekening.