Directeur kennis en innovatie Sanne Tromp verlaat SLO

8 juli 2024

Sanne Tromp neemt afscheid van SLO. Als directeur kennis en innovatie heeft hij afgelopen jaren bijgedragen aan een ambitieus en betekenisvol curriculum voor leerlingen in het po, vo en (v)so en aan de verdere ontwikkeling van de SLO-organisatie.

SLO staat er goed voor. De organisatie speelt – samen met het onderwijsveld – een belangrijke rol in de actualisatie van het landelijk curriculum, het ontwikkelen van leerlijnen en het versterken van basisvaardigheden. SLO heeft haar manier van werken de afgelopen jaren sterk vernieuwd. Sanne heeft daarbij succesvol ingezet op het vergroten van de samenhang van alle SLO-activiteiten en op de samenwerking met de wetenschap. Het Research Center for Curriculum Studies, dat SLO samen met de Universiteit van Amsterdam heeft opgericht, is hiervan een mooi voorbeeld.

De Raad van Toezicht is Sanne dankbaar voor zijn inzet voor SLO en het curriculum en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie van directeur van Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht. Na de zomer is er een informele bijeenkomst voor collega’s en relaties om afscheid te nemen.

Erika Diender MCM, voorzitter Raad van Toezicht