Feestelijke afronding ontwikkelfase conceptexamenprogramma’s SLO

4 juli 2024

Vandaag ronden zes van de zeven vakvernieuwingscommissies de ontwikkelfase af. Dit zijn de commissies voor Fries, klassieke talen, moderne vreemde talen, Nederlands, maatschappijleer en wiskunde havo-vwo. Een periode waarin ze actuele en betekenisvolle conceptexamenprogramma’s ontwikkelen voor vmbo, havo en vwo.

Een feestelijke dag in het traject van de actualisatie conceptexamenprogramma's. Deze conceptexamenprogramma’s helpen bij gelijke kansen voor leerlingen. En een goede doorstroom naar het vervolgonderwijs. Zodat leerlingen beter hun plek in de maatschappij kunnen vinden.

Slotdag 27 juni 2024

Minister (in het nieuwe kabinet staatsecretaris Primair en Voortgezet Onderwijs en Emancipatie) Mariëlle Paul kon er niet bij zijn. Maar in haar videoboodschap spreekt ze haar waardering voor het werk uit: “Want de wereld om ons heen verandert snel. We moeten ervoor zorgen dat het onderwijs goed blijft aansluiten op de samenleving. Dat leerlingen vaardigheden en kennis meekrijgen die ze nu én later nodig hebben. Daarom ben ik blij met deze nieuwe conceptexamenprogramma’s. Want die zorgen voor duidelijkheid. Voor focus. Voor zowel de leerling, als de leraar. Als leraar weet je namelijk welke kennis en vaardigheden jouw leerlingen moeten opdoen. Daardoor kun je ze beter en gerichter op weg helpen. En als bovenbouwleerling van de middelbare school is er duidelijker wat er van jou wordt verlangd. Wat je moet kennen én kunnen. Zodat je nog beter voorbereid je examens kunt maken.”

Een prestatie om trots op te zijn

De vakvernieuwingscommissies hebben hard gewerkt om de conceptexamenprogramma’s te actualiseren. De advieskringen (vertegenwoordigers van diverse onderwijsorganisaties) gaven adviezen op de tussentijdse producten van de commissies. Hiervoor raadpleegden zij ook hun achterbannen. Vandaag sluiten we de ontwikkelfase af en vieren we deze mooie mijlpaal. Dit doen we samen met de leden van de vakvernieuwingscommissies, advieskringen, het ministerie van OCW (opdrachtgever), SLO, het College voor Toetsen en Examens en stichting Cito.

Hoe het begon

In juni 2022 is in opdracht van het ministerie van OCW de actualisatie van de examenprogramma’s Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer gestart. In januari 2023 is ook de actualisatie van de examenprogramma's Fries, klassieke talen en de moderne vreemde talen Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch en Turks van start gegaan. En nu dus deze mijlpaal om trots op te zijn.

Hoe verder?

Op deze slotdag ronden we het inhoudelijke deel af. Komende weken werken onze curriculumexperts nog door alle documenten definitief te maken. Begin september worden de conceptexamenprogramma’s formeel aan OCW opgeleverd. Op 30 september publiceren we alle conceptexamenprogramma’s met bijbehorend toelichtingsdocument voor Fries en taal en cultuur, klassieke talen, Nederlands, maatschappijleer en wiskunde havo-vwo. En op 15 oktober voor moderne vreemde talen. De conceptexamenprogramma’s voor de natuurwetenschappelijke vakken worden in november opgeleverd.

In september 2024 start onder leiding van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de ontwikkeling van conceptsyllabi voor de vakken met een centraal examen. We gaan aan de slag met de voorbereidingen voor de fase van beproeven met scholen, die vanaf schooljaar 2025-2026 plaatsvinden.

Gerdineke van Silfhout, programmamanager Actualisatie examenprogramma’s: "De eerste grote stap is gezet. En er volgen nog meer stappen. Zo zijn we samen op weg naar een bovenbouwcurriculum voor alle leerlingen dat aansluit bij deze tijd. Samen met leraren, leerlingen, schoolleiders, lerarenopleiders, vak-, curriculum- en toetsexperts. Voor nu ben ik heel erg trots op wat we de afgelopen twee jaar met elkaar hebben ontwikkeld".

Meer lezen?

Meld je dan aan voor de nieuwsupdates om op de hoogte te blijven van de actualisatie van examenprogramma’s.

Meer weten over de fase van beproeven? Lees dan deze nieuwsupdate over de vooruitblik.toon meer

Leerplankundig thema