Sanne Tromp: leraren kunnen op ons rekenen


In 2024 gebeurt er veel rondom het landelijk curriculum. ’Er wordt hard gewerkt aan nieuwe kerndoelen en examenprogramma’s waarmee we scholen en leraren meer richting, helderheid en focus geven. SLO ondersteunt leraren met kennis en handreikingen bij het realiseren van goed onderwijs’ aldus Sanne Tromp, directeur kennis en innovatie van SLO.

Veranderingen in het onderwijs

De komende tijd krijgt het onderwijs te maken met een aantal belangrijke veranderingen. De huidige kerndoelen voor het po, onderbouw vo en (v)so en de examenprogramma’s worden aangepast. ‘Dat is hard nodig’, vertelt Tromp. ‘De kerndoelen bestaan al sinds 2006 en in achttien jaar tijd is er veel veranderd. Actuele, duidelijke doelen moeten focus en richting geven. Scholen en leraren hebben daar behoefte aan. De Staat van het Onderwijs laat zien dat de uitdagingen groot zijn. Een helder landelijk curriculum helpt scholen die te lijf te gaan.’

Lees verder...