Nieuw: handreiking Primaire bronnen bij geschiedenis en voorbeeldmatige lessenseries

19 december 2023

Geschiedenis is een talig vak en stelt hoge eisen aan de taalvaardigheid van leerlingen. Juist de taalvaardigheid van Nederlandse leerlingen is de afgelopen jaren een groot punt van zorg. Hoe besteed je aandacht aan taalvaardigheid in de geschiedenisles?

Aandacht voor taal in het geschiedenisonderwijs helpt leerlingen bij het omgaan met primaire bronnen en historisch redeneren. De handreiking Primaire bronnen bij geschiedenis baseert zich op de principes van taalgericht vakonderwijs en biedt handvatten om expliciet aandacht te besteden aan de lees-, schrijf- en mondelinge taalvaardigheid van leerlingen. Daardoor zijn leerlingen in staat de taal van het vak geschiedenis te leren en historisch te redeneren. En dat komt de beheersing van de vakinhoud weer ten goede. De drie bijbehorende lessenseries zijn voorbeeldmatig en kant-en-klaar te gebruiken.

De handreiking en voorbeeldmatige lessenseries vind je ook op het platform basisvaardigheden, onder de aanbeveling 'Verbind taalvaardigheden expliciet aan andere vakken'.toon meer