Nieuw: Lessenseries ‘Wat een talent’ en ‘Zeg het met gebaren’ (po/vo)

14 december 2023

Hoe voer je in je lessen gesprekken die de taal-, denk- en kennisontwikkeling van leerlingen stimuleren? Hoe verbind je die gesprekken betekenisvol aan lezen, schrijven, taalbeschouwing en burgerschap? Hoe zet je daarbij rijke teksten in en benut je de kracht van meertaligheid?

De voorbeeldmatige lessenseries ‘Wat een talent’ voor het po (groep 5-6) en ‘Zeg het met gebaren’ voor het vo (leerjaar 1) laten dat zien.
Download de lessenseries, de bijlagen en de bijbehorende PowerPoint Deze bestanden staan op deze pagina!.
Tip: open de bestanden in Adobe Acrobat of Google Chrome voor de beste werking. Binnenkort verschijnt hier ook de handreiking Interactie - gesprekken die de taal-, denk- en kennisontwikkeling stimuleren.toon meer