Expertisepunt digitale geletterdheid in het najaar gelanceerd

26 september 2023

In het najaar van 2023 wordt het Expertisepunt digitale geletterdheid gelanceerd. Het Expertisepunt brengt vraag en aanbod bij elkaar rondom digitale geletterdheid voor het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en voor (leraren)opleidingen. Het ministerie van OCW heeft Kennisnet en SLO gevraagd om het Expertisepunt op te zetten. Dat zullen zij doen in samenwerking met verschillende onderwijspartners.

Eén centrale plek

Op de website van het Expertisepunt digitale geletterdheid is straks alle relevante informatie over beleid en praktijk van digitale geletterdheid makkelijk te vinden en te delen. Ook vind je op de website actuele informatie, tips en inspiratie. Het Expertisepunt verbindt partijen met elkaar die al actief zijn of aan de slag willen met digitale geletterdheid door het organiseren van fysieke en online bijeenkomsten. Een supportafdeling beantwoordt vragen van scholen. Het Expertisepunt wordt opgezet en ingericht mét het onderwijsveld en vóór het onderwijsveld.

Kennis delen

Het Expertisepunt helpt scholen ook om de professionaliteit van leraren en schoolleiders te versterken. Bovendien gaat het Expertisepunt stimuleren dat scholen en andere relevante kennisinstituten meer kennis delen en meer samenwerken, zodat er een lerende cultuur op het gebied van digitale vaardigheden ontstaat.

Masterplan basisvaardigheden

Als onderdeel van het Masterplan basisvaardigheden geeft het Expertisepunt handvatten en ondersteuning om aan de slag te gaan met digitale geletterdheid. Het Masterplan basisvaardigheden helpt scholen bij het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen.

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven over de lancering van het Expertisepunt digitale geletterdheid? Houd dan het nieuws van Kennisnet en SLO in de gaten.toon meer