Expertisepunt digitale geletterdheid in ontwikkeling

25 september 2023

Op 24 juli kreeg SLO van het ministerie van OCW het goede nieuws dat wij, in een consortium samen met Kennisnet, een Expertisepunt digitale geletterdheid kunnen gaan inrichten en opzetten.

Op een centrale plek brengt het expertisepunt straks vraag en aanbod rondom digitale geletterdheid bij elkaar, voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, gespecialiseerd onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en voor (leraren)opleidingen. Na de zomervakantie volgt meer nieuws. Hou hiervoor onze nieuwsbrieven en LinkedIn in de gaten.