Praktijkroute havo-Educatie: we gaan beginnen!

27 juni 2023

Komend schooljaar 2023-2024 start de pilot Praktijkroute havo-Educatie (PRE). Leraren en leerlingen van negen scholen gaan het conceptexamenprogramma van deze praktijkroute komend schooljaar beproeven. Afgelopen maand was de kick-off bij SLO.

welkomstbloem voor elke school
Voor elke pilotschool een welkomstbloem!

Tijdens de pilot ontwikkelen deze scholen op basis van het conceptexamenprogramma hun eigen onderwijsprogramma. SLO zorgt daarbij voor curriculaire begeleiding en monitort de (tussentijdse)opbrengsten en ervaringen van leraren en leerlingen.

Ook het Carmelcollege Emmen start dit schooljaar met deze praktijkroute. ‘Het praktische aspect is het belangrijkste van havo-educatie,’ aldus Richard Zuiderveld, één van de betrokken docenten. ‘De leerlingen voeren opdrachten uit bij kinderdagverblijven, op basisscholen, sportclubs en bij instellingen. Ze maken kennis met het werkveld en ontdekken of dit bij hen past. Ook krijgen leerlingen zo een goed beeld voor een eventuele vervolgopleiding.’

Het Carmelcollege Emmen hoopt in de komende jaren het vak havo-educatie tot een blijvend succes te maken. Basisscholen, zoals de st. Fransschool, en de hogeschool NHL Stenden zien potentie in de samenwerking. ‘Doormiddel van havo-educatie kunnen wij op onze manier een beetje bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort,’ aldus Zuiderveld, ‘maar we streven er vooral naar om leerlingen te betrekken bij hun omgeving en, op een praktische manier, uit te dagen tot talentontwikkeling. Dit sluit perfect aan bij de identiteit van onze school.

Het schoolexamenvak Praktijkroute havo-Educatie (120 SLU) is op verzoek van OCW ontwikkeld voor havisten. In de praktijkroute krijgen havisten in de bovenbouw (klas 4 en klas 5) de gelegenheid om zich te oriënteren op het beroep van leraar en het werkveld educatie. Leerlingen doen praktijkervaring op door bijvoorbeeld door zelf eens in de huid te kruipen van de groepsleerkracht, (sport)trainer, educatief uitgever of schoolleider. Ze gaan buiten het eigen leslokaal op onderzoek, zelf actief aan de slag op bijvoorbeeld een school, in een museum of bij de scouting en combineren dat met kennis op het gebied van onder meer didactiek en pedagogiek.

Alle opgedane vakinhoudelijke kennis en ervaringen helpen leerlingen om (verder) te reflecteren op eigen interesses, kwaliteiten en talentontwikkeling en geven richting bij studiekeuze naar het hbo. Daarnaast biedt dit vak ruimte aan ontwikkeling van meer generieke vaardigheden die bij alle vervolgstudies gewenst en betekenisvol zijn, zoals communicatieve vaardigheden, samenwerken, presenteren, onderzoeken en analyseren.

  • Wil je als ook aan de slag met deze praktijkroute; vraag tijdig subsidie aan!
    Voor scholen die met de Praktijkroute havo-Educatie of de praktijkgerichte programma’s aan de slag gaan of zich hierop willen voorbereiden is er subsidie beschikbaar. Scholen kunnen zich dit kalenderjaar aanmelden tot 21 juli.
  • Liever eerst zelf het conceptexamenprogramma Praktijkroute havo-Educatie lezen?
  • Lees meer op de informatiepagina.


toon meer