Reken-wiskundige factchecking voor leerlingen in het primair onderwijs: een belangrijke vaardigheid voor de toekomst

1 juni 2023

We leven in een snel veranderende informatiemaatschappij. Met ict en social media hebben we altijd en overal toegang tot nieuws en andere informatie. Iedereen kan zelf informatie plaatsen en verspreiden. De keerzijde hiervan is dat nepnieuws en misleidende informatie een steeds groter probleem wordt. Kritisch denken wordt daarom steeds belangrijker. Omdat veel informatie kwantitatief en wiskundig van aard is – getallen, hoeveelheden, grafieken en diagrammen – gaat het ook om kritisch wiskundig denken – een basisvaardigheid in de hedendaagse samenleving.

Om leerlingen in het po al beter voor te bereiden op de digitale maatschappij, hebben we samen met de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-wiskundeonderwijs (NVORWO) voorbeeldmatig lesmateriaal ontwikkeld voor scholen en uitgevers. Dit lesmateriaal laat zien wat leerlingen in het po kunnen leren om kritisch wiskundig te denken.

Voor alle groepen 3 tot en met 8 hebben we flexibel inzetbare lesactiviteiten ontwikkeld, die een aanzet vormen tot een leerlijn kritisch wiskundig denken in het po. Je kunt de lessen eenvoudig  integreren in de praktijk.

Als school of uitgever kun je alle benodigde materialen downloaden, inclusief de handleidingen, presentaties en werkbladen voor de verschillende groepen. Ga direct aan de slag om kritisch wiskundig denken te bevorderen en basisscholieren voor te bereiden op de digitale maatschappij.

Download hier alle materialen

Factchecking in het landelijk curriculum

Veel landen kijken hoe factchecking een plek kan krijgen in het curriculum. In Nederland werkt SLO  momenteel samen met het onderwijsveld aan de actualisatie van het landelijke curriculum. Daarbinnen krijgt factchecking ook aandacht in de conceptkerndoelen rekenen en wiskunde.toon meer

Sector

Leerplankundig thema