Extra subsidie voor verbeteren basisvaardigheden

28 maart 2023

Er komt extra hulp en geld voor scholen om de basisvaardigheden van leerlingen te versterken. Naast taal-Nederlands en rekenen-wiskunde, gaat het daarbij ook om digitale geletterdheid en burgerschap. Minister Wiersma trekt hier de komende twee schooljaren in totaal € 664 miljoen voor uit.

Ongeveer 2.200 scholen in het primair en voortgezet onderwijs komen met dit budget in aanmerking voor hulp bij het verbeteren van de basisvaardigheden. Het gaat dan om ruim 650.000 leerlingen. De scholen die meedoen ontvangen € 500,- per leerling per jaar. Dit geld moet worden besteed aan  bewezen effectieve oplossingen. Het kan daarbij gaan om extra lessen in kleinere groepjes, stimuleren van lezen, bijscholing van leraren of nieuwe lesmethodes. Meer lezen? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid.

Ondersteuning SLO

Als expertisecentrum voor curriculumontwikkeling helpt SLO het onderwijs bij het versterken van basisvaardigheden. Dat doen wij door de ontwikkeling van basisvaardigheden in kaart te brengen en door kennis en praktische handreikingen te ontsluiten, die leraren en scholen gericht in kunnen zetten bij het versterken van de basisvaardigheden. Dat helpt leerlingen bij het volgen van andere vakken en het functioneren in onze maatschappij. Kijk op het platform basisvaardigheden om meer te lezen over wat SLO scholen biedt.