Nieuwe kennisclips over lezen

21 maart 2023

Wil je met je team je leesonderwijs verbeteren? Of zou je zelf meer willen weten over verschillende aspecten van begrijpend lezen, bijvoorbeeld over de cognitieve processen die een rol spelen bij lezen? Of waaraan je moet denken bij digitale teksten?

SLO vroeg in het kader van het project Na Pisa de Lente (met Werkgroep Onderwijs en Didactiek Nederlands/ Levende Talen Nederlands) enkele wetenschappers naar de belangrijkste inzichten en ontwikkelde vijf kennisclips:

  • Cognitieve processen bij lezen
  • Leesmotivatie
  • Toetsen van tekstbegrip
  • Digitaal lezen
  • Leesdidactiek: doelgericht lezen en samen lezen.

Bij elke clip vind je reflectievragen om de inhoud nog beter toe te passen op je eigen onderwijspraktijk.

Bekijk hier de kennisclips.

Leesvaardigheid speelt een belangrijke rol in het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen en draagt bij aan het goed kunnen functioneren op school en in de samenleving. Om de leesvaardigheid van leerlingen te versterken is één van onze adviezen om lezen te verbinden aan schrijven en mondelinge taal. Ga voor meer adviezen over lezen naar het platform basisvaardigheden.toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden