Subsidie Verbetering basisvaardigheden

22 februari 2023

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen naar verwachting in maart 2023 opnieuw subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Het gaat om rekenen, taal, burgerschap en digitale vaardigheden.

Voorbereidingen treffen

De subsidieregelingen Verbetering basisvaardigheden 2023 hebben als doel om ervoor te zorgen dat ieder kind zich kan ontwikkelen en later als volwassene goed kan functioneren in de maatschappij. Bij de vorige regeling is subsidie toegekend op basis van loting, nu wordt geselecteerd op basis van een risico op achterstanden. Als jouw school van plan is om de subsidie Verbetering basisvaardigheden 2023 aan te vragen, kun je alvast voorbereidingen treffen. Lees hier meer over op de website van het Ministerie van OCW.

Ondersteuning SLO

Als expertisecentrum voor curriculumontwikkeling helpt SLO het onderwijs bij het versterken van de basisvaardigheden. Dat doen wij door de ontwikkeling van basisvaardigheden in kaart te brengen en door kennis en praktische handreikingen te ontsluiten, die leraren en scholen gericht in kunnen zetten bij het versterken van de basisvaardigheden. Dat helpt leerlingen bij het volgen van andere vakken en het functioneren in onze maatschappij. Kijk op het platform basisvaardigheden om meer te lezen over wat SLO scholen biedt.