Boek 'Samen bewegen regelen in het basisonderwijs'

28 februari 2023

Hoe kunnen leerlingen beter worden in het samen regelen van beweegactiviteiten?

Vertegenwoordigers van de KVLO, ALO’s, pabo en SLO schrijven samen aan het boek ‘Samen bewegen regelen in het basisonderwijs’, dat in het voorjaar van 2023 wordt verwacht. In het boek wordt uitgewerkt welke regelactiviteiten leerlingen kunnen doen en hoe ze daar beter in kunnen worden. Bijvoorbeeld in de rol van hulpverlener, opbouwer, tipgever of scheidsrechter.

Tegenwoordig wordt tijdens de gymles vaak gewerkt in een drie/vier/vijf vakkengymles. Dit betekent dat de kinderen veel met elkaar samenwerken om de beweegactiviteit aan de gang te houden. De leerkracht kan niet meer alles zelf regelen. Bewegen regelen kan gezien worden als het allereerste begin van burgerschap: “hoe willen we voor elkaar zorgen in de gymles?”. Het boek gaat uit van drie regelthema’s:

  • Arrangeren (opbouwen van de gymzaal)
  • Assisteren (elkaar helpen)
  • Afspreken (hoe gaan we om met regels?).

Concrete praktijkvoorbeelden laten de doorlopende leerlijn van groep 1 naar groep 8 zien.

In het LO magazine 9 (december 2021) is het artikel ‘Doelstelling en regelthema’s voor bewegen regelen’ gepubliceerd. Dit artikel beschrijft de opzet van het boek.

Ben jij geïnteresseerd in dit onderwerp of heb jij mooie praktijkvoorbeelden over bewegen regelen? Mail dan naar Corike van de Merwe, c.vandemerwe@slo.nl.toon meer