Meer online uitleg over basisvaardigheden en nieuwe klankbordgroep

23 november 2022

Tijdens een online bijeenkomst over basisvaardigheden in oktober spraken we met leraren, schoolleiders en intern begeleiders uit po en vo over de opzet van het platform basisvaardigheden.

En over de informatie en handreikingen die ze graag op het platform willen zien voor het versterken van de basisvaardigheden op hun school. De vertegenwoordigers uit het onderwijsveld willen op het platform graag meer uitleg over basisvaardigheden. Ook hebben ze behoefte aan concrete en praktische handreikingen, voorbeelden en informatie over formatief toetsen en over de samenhang met andere vakken.

Om ook in de toekomst in te spelen op de wensen en behoeften uit het onderwijs zelf, richten we een klankbordgroep basisvaardigheden op. Bijna alle deelnemers sloten zich direct aan bij de klankbordgroep. Wil je ook deelnemen?

Mail ons: basisvaardigheden@slo.nl.