SLO publiceert handige tools voor basisvaardigheden taal-Nederlands

6 september 2022

Om scholen te ondersteunen bij het versterken van de basisvaardigheden taal-Nederlands publiceert SLO een factsheet, stappenplan en adviezen.

‘Hiermee kunnen scholen kijken waar zij zelf staan en hoe zij binnen hun school aan de slag kunnen met het versterken van de basisvaardigheden’, aldus Sanne Tromp, directeur kennis en innovatie SLO. Leerlingen hebben taalvaardigheid nodig om succesvol hun schoolperiode te doorlopen en om als burger goed te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Ontwikkeling basisvaardigheden taal-Nederlands

SLO heeft op basis van nationaal en internationaal onderzoek de ontwikkeling van basisvaardigheden taal in kaart gebracht. Op sommige taalonderdelen presteren Nederlandse leerlingen prima, maar op andere onderdelen valt winst te behalen. De grootste uitdagingen zijn schrijven en kritisch lezen. Maar liefst 27 procent van de groep 8-leerlingen behaalt niet het basisniveau schrijven. Daarnaast scoort Nederland op het gebied van kritisch lezen onder het OESO-gemiddelde, waar we eerder nog daarboven zaten.

Download de factsheet taal-Nederlands (pdf, 596 kB)

Stappenplan en adviezen versterken basisvaardigheden

Met het stappenplan van SLO kunnen scholen kijken hoe de ontwikkeling van de basisvaardigheden taal-Nederlands bij hun eigen leerlingen is en een plan van aanpak maken.

SLO heeft daarvoor een aantal adviezen opgesteld. Zo is het belangrijk dat er samenhang is tussen lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid. En dat er bewezen effectieve didactiek wordt gebruikt. We weten namelijk uit onderzoek wat werkt om leerlingen goed te leren lezen en schrijven.

Download het stappenplan versterken basisvaardigheden taal-Nederlands (pdf, 924 kB)

Download de adviezen versterken basisvaardigheden taal-Nederlands (pdf, 1 MB)

Platform basisvaardigheden

SLO werkt aan een online platform met praktische handreikingen en voorbeelden voor het versterken van de basisvaardigheden. Met dit platform wil SLO de kennis en kunde van onderwijsprofessionals vergroten, zodat zij op een onderbouwde manier keuzes kunnen maken uit het rijke onderwijsaanbod.

Het platform richt zich in eerste instantie op taal-Nederlands en rekenen-wiskunde. In een later stadium komen daar digitale geletterdheid en burgerschap bij. Kijk op www.slo.nl/basisvaardigheden.

Rol SLO

Als expertisecentrum voor curriculumontwikkeling helpt SLO het onderwijs bij het versterken van de basisvaardigheden. Dat doen zij door de ontwikkeling van basisvaardigheden in kaart te brengen en door kennis en praktische handreikingen te ontsluiten, die leraren en scholen gericht in kunnen zetten bij het versterken van de basisvaardigheden. Goede basisvaardigheden helpen leerlingen bij het volgen van andere vakken en het functioneren in onze maatschappij. Kijk op onze themapagina Basisvaardigheden om meer te lezen over wat SLO scholen biedt.