Basisvaardigheden: investeer in kennis en kunde van de leraar

21 november 2022

Terecht wordt geconstateerd dat er op het gebied van basisvaardigheden ruimte is voor verbetering. SLO is dan ook blij met de aandacht voor basisvaardigheden. Wel ziet SLO dat de problemen en oplossingen op het gebied van basisvaardigheden genuanceerd liggen. Ook moeten basisvaardigheden in alle vakken terugkomen en moet er geïnvesteerd worden in de kennis en kunde van de leraar. Dat stelt SLO in een brief aan de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat over het masterplan basisvaardigheden op 14 juni.

Problemen en oplossingen liggen genuanceerd

De basisvaardigheden van leerlingen zijn wisselend en het beeld ligt genuanceerd. Op sommige reken- en taalonderdelen presteren Nederlandse leerlingen (ruim) voldoende, ook vergeleken met andere landen. Op andere onderdelen valt wel degelijk winst te behalen. Het beeld dat breed de basisvaardigheden bij leerlingen niet ontwikkeld zijn, kunnen wij op basis van nationale en internationale onderzoeksgegevens niet onderbouwen. Daarnaast ontbreken met name in het voortgezet onderwijs gegevens. Ook zijn de gegevens beïnvloed door de gevolgen van corona. Belangrijk is om bij het kiezen van de oplossingsrichtingen rekening te houden met deze nuanceringen.

Basisvaardigheden in alle vakken

Het versterken van de basisvaardigheden moet in het hele onderwijsaanbod terugkomen. Er moeten verbindingen gelegd worden tussen vakken en leergebieden. Zo kunnen leerlingen bij wereldoriëntatie leren om beter te lezen en te schrijven. En in het voortgezet onderwijs biedt een economieles mogelijkheden om rekenvaardigheden te oefenen, terwijl leerlingen in de wiskundeles analytische vaardigheden leren die voor economie belangrijk zijn. Aandacht voor basisvaardigheden en ruimte voor andere vakken kunnen én moeten samengaan. Daarmee voorkomen we dat het onderwijs verschraalt.

Leraar als curriculumexpert

“Een effectieve aanpak is maatwerk en vraagt om overwogen en doelgerichte besluiten door de scholen zelf. Een klas met veel zwakke rekenaars vraagt bijvoorbeeld om een andere aanpak dan een klas met kinderen die prima kunnen rekenen en juist meer aankunnen. Investeer daarom in de kennis en kunde van leraren, zodat zij voor hun leerlingen de juiste aanpak kunnen kiezen uit het rijke onderwijsaanbod dat voorhanden is”, aldus Sanne Tromp, directeur kennis en innovatie SLO.

Download hier de brief van SLO aan de Tweede Kamer (pdf, 708 kB)toon meer