SLO: aandacht voor basisvaardigheden in hele lesprogramma

23 augustus 2022

In een brief aan de Tweede Kamer schetste onderwijsminister Wiersma gisteren de hoofdlijnen van het masterplan basisvaardigheden voor taal, rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap in het onderwijs. Daarnaast wil hij op korte termijn een aantal acties nemen, waaronder het instellen van basisteams met onderwijsexperts die scholen kennis en ondersteuning bieden. SLO onderschrijft het belang van aandacht voor basisvaardigheden en ondersteunt de gecombineerde aanpak van korte en lange termijn acties.

Hele lesprogramma meenemen

“SLO vindt het belangrijk dat het versterken van de basisvaardigheden in het hele lesprogramma terugkomt. Daarmee voorkomen we dat het onderwijs verschraalt. Zo kunnen leerlingen bij wereldoriëntatie leren om beter te lezen en te schrijven. En in het voortgezet onderwijs biedt een economieles mogelijkheden om rekenvaardigheden te oefenen, terwijl leerlingen in de wiskundeles analytische vaardigheden leren die voor economie belangrijk zijn. Aandacht voor basisvaardigheden en ruimte voor andere vakken kunnen en moeten samengaan”, aldus Sanne Tromp (directeur kennis en innovatie SLO).

Rol SLO

SLO biedt leraren, schoolleiders en betrokken onderwijsorganisaties via haar programma Basisvaardigheden kennis aan voor het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Als landelijk expertisecentrum voor het curriculum gaat SLO daarnaast in opdracht van minister Wiersma samen met het onderwijsveld de kerndoelen voor basisvaardigheden actualiseren.