SLO benadrukt in Tweede Kamer: helderheid nodig over actualisatie van de kerndoelen

30 maart 2022
contact: Arjan Keijzer

Het is belangrijk dat er helderheid komt over de actualisatie van de kerndoelen. Dit benadrukt SLO  op woensdag 30 maart tijdens een technische briefing over de actualisatie van de kerndoelen aan de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het maatschappelijke en politieke debat over de actualisatie van het curriculum loopt immers al sinds 2014. Leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders en vele betrokken (maatschappelijke) organisaties hebben behoefte aan duidelijkheid op dit thema. SLO deelt dit. SLO geeft deze technische briefing op verzoek van de Vaste Kamercommissie van OCW, die op 6 april hierover debatteert met minister Wiersma voor Primair en Voortgezet onderwijs.

Met kerndoelen geeft de overheid helderheid over wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het primair onderwijs en van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De huidige kerndoelen stammen echter uit 2006, zijn niet meer actueel en vaag geformuleerd.  Dit geeft onduidelijkheid bij leraren over wat ‘moet en mag’ en leidt tot werkdruk en overladenheid. Ook lopen leerlingen tegen drempels aan bij overgangen in het onderwijs. Daarnaast zijn actuele kerndoelen nodig om de basisvaardigheden van leerlingen te versterken. Lees meer hierover in de inbreng (pdf, 1.6 MB) van SLO voor de technische briefing.toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema