Landelijke bijeenkomst pilot praktijkgerichte programma's 20 januari 2022

4 september 2023

Op donderdag 20 januari vond de eerste landelijke dag van 2022 plaats voor de pilot praktijkgericht programma. Tijdens deze online bijeenkomst zijn docenten en leerlingen welkom geheten door OCW en SLO. In een vol programma met plenaire, thema- en pilotgroepsessies en een vragenuurtje werden de laatste ontwikkelingen van de praktijkgerichte programma’s binnen de nieuwe leerweg besproken. Voor leerlingen was er een separate sessie georganiseerd door bestuursleden van het LAKS: Menno Adelaar en Iris Schijven.

Centrale opening

Tijdens de centrale opening werd gesproken over de aanscherpingen van praktijkgerichte vaardigheden, werken aan levensechte opdrachten en loopbaanontwikkeling in de examenprogramma’s. Deze aanscherpingen worden uitgeprobeerd door een tweede cohort dat start in het schooljaar 2022-2023. Ook is het nieuwe praktijkgericht programma Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV) geïntroduceerd. Het concept eindexamenprogramma voor TIV wordt vóór de zomer van dit jaar gepresenteerd. Susan van den Heuvel (OCW) lichtte toe wat er mogelijk wordt gemaakt voor de nieuwe programma's.

Afbeelding1
Vlnr: Rik Weeting (oud-SLO), Susan van den Heuvel (OCW) en Jeroen Sijbers (SLO)

Leerlingen en het praktijkgerichte programma

De bijeenkomst van het LAKS, voor leerlingen die actief zijn in een praktijkgericht programma, werd positief ontvangen. Menno Adelaar en Iris Schijvens hostten een online sessie waarin enthousiaste vmbo’er vertelden over hun ervaringen met de nieuwe leerweg. De leerlingen gaven inhoudelijke adviezen voor de uitvoering van de praktijkgerichte programma’s: “Laat ons nog meer dingen in de praktijk doen, zodat we de gang van zaken binnen een bedrijf beter begrijpen”. Deze enthousiaste vmbo’ers wilden ook met SLO, Platform-TL, SPV en OCW meedenken over de praktische kant en communicatie voor leerlingen over de praktijkgerichte programma’s. Zo opperden zij waardevolle ideeën voor een flyer of een filmpje met informatie over de inhoud van het praktijkgerichte programma. Ook waren er ideeën om een meeloopdag te organiseren voor scholieren die in de toekomst een praktijkgericht programma volgen.

Pilotgroepsessies

De opkomst bij de pilotgroepsessies was goed. Daarin werden de aanscherpingen in deel A, B en C besproken die positief ontvangen werden. Het delen van ervaringen bleek ook tijdens deze landelijke dag van toegevoegde waarde. Het was goed om te zien hoe de pilotscholen elkaar met hun ervaringen verder helpen.
Binnen de themasessies en het vragenuurtje werden ook algemene vragen en onduidelijkheden besproken. Deze worden meegenomen in het bijwerken van de veelgestelde vragen in de community en op de website www.nieuweleerweg.nl. We houden jullie hiervan op de hoogte.

De volgende landelijke dag is op 24 maart 2022.