De eerste fysieke landelijke bijeenkomst over de pilot Praktijkgerichte Programma's

4 september 2023

Dinsdag 12 oktober vond de eerste fysieke, landelijke bijeenkomst voor de pilotscholen van de vmbo pilotpraktijkgerichte programma’s plaats. Eindelijk! Na een kleine 10 maanden online vragenuurtjes, scholingsmodules en landelijke bijeenkomsten, konden onze collega’s van SLO iedereen die betrokken is bij het project ontmoeten!

De eerste ervaringen, opgedaan tijdens de pilot, werden vol enthousiasme met elkaar gedeeld. Wat erg waardevol is, want die dragen bij aan het verder ontwikkelen van de examenprogramma’s voor het vmbo. Ze geven ons inzicht in welke stappen wij nog samen met de 136 pilotscholen moeten zetten om het praktijkgerichte programma uiteindelijk binnen het vmbo te kunnen implementeren.

Rond de klok van negen uur druppelden de eerste docenten, schoolleiders en natuurlijk onze eigen SLO-collega’s binnen. Na een informeel kopje koffie startten we de dag met pilotgroepsessies over de licentievrije programma’s (T&T, D&P, E&O, Z&W, IT).

Elkaar inspireren tijdens de pilotgroepsessie licentievrije programma’s

Pilotgroepsessies, waaronder die van ‘Dienstverlening & Producten’ startte met het delen van ervaringen uit de praktijk. Vooraf hadden de docenten de opdracht gekregen om foto’s te selecteren waarop hún “pilot-verhaal” zichtbaar was. Deze werden bij aanvang op de muren van de zaal geplakt; iedereen liep rond en zo ontstonden er enthousiaste gesprekken. De docenten vertelden vol trots over hoe zij het praktijkgerichte programma een plek geven binnen hun school. Hoe hun leerlingen de theorie kunnen toepassen in de praktijk en vaardigheden als zelfstandig werken, plannen, samenwerken en presenteren beter onder de knie krijgen. Andere docenten stelden nuttige vragen over bijvoorbeeld de totstandkoming van het contact met het bedrijfsleven, hoe zij hun leerlingen begeleiden binnen het programma en in hoeverre leerlingen zelf inspraak hebben in de invulling van de levensechte opdracht.

Kwaliteit van levensechte opdrachten

Naast het delen van ervaringen, werd er tijdens alle pilotgroepsessies gewerkt aan de kwaliteit van de levensechte opdrachten. Hoe levensecht moeten die opdrachten zijn en ook hoever moet je hierin gaan om ook de leerling te stimuleren om echt alles uit de opdracht te halen? Je kunt je voorstellen dat als het resultaat een praktijkgerichte opdracht daadwerkelijk ook wordt uitgevoerd door het bedrijf, dit een extra motivatie voor de leerling oplevert!

Merkbaar was dat de docenten van de pilotscholen de lat hoog leggen als het gaat om kwaliteit. De docenten willen de pilot volledig benutten om het onderwijs binnen hún praktijkgerichte programma’s zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Zodat ze, wanneer de pilot afgelopen is in schooljaar 2023/2024, de programma’s en hun onderwijs hebben staan! Afgestemd op de leerlingen, kwalitatief, passend bij de wet en regelgeving die het OCW stelt aan de praktijkgerichte programma’s en met een breed netwerk uit het bedrijfsleven om straks te putten uit diverse levensechte opdrachten voor de leerlingen.

Elkaar leren kennen tijdens de pilotgroepsessie licentiegebonden programma’s

In tegenstelling tot de licentievrije programma’s die al volop draaien, spraken wij ook over de licentiegebonden programma’s. Deze zijn dit jaar gestart en hier was kennismaking het belangrijkste. We bespraken met de docenten en schoolleiders het plan van de praktijkgerichte programma’s binnen het licentiegebonden deel en vroegen hen hierop feedback. Deze is van ons van groot belang. Die gebruiken wij bij het ontwikkelen van het curriculum en de examenprogramma’s. Wij zeggen niet voor niets: “een doordacht curriculum dat doen we samen”.

Het LAKS

Het bestuur van het LAKS pakte een moment tijdens het centrale programma. Naast dat OCW de docenten en schoolleiders bijpraatte over de laatste ontwikkelingen rondom de pilots, benadrukte het LAKS dat het een gemiste kans is wanneer leerlingen van het vmbo niet betrokken worden bij het ontwikkelproces van het praktijkgerichte programma. Want wat is nou de behoefte van de leerling als het gaat om het praktijkgerichte programma? Wat is er nodig om de praktijkgerichte programma’s begrijpelijk te krijgen? Wat moet het praktijkgericht programma opleveren, zodat de leerlingen gemakkelijker een onderbouwde keuze kunnen maken voor hun toekomst. Dat ze bewust kiezen voor een havo of mbo-4 opleiding en dan ook nog de juiste studierichting bínnen dat vervolgonderwijs. Dat is per slot van rekening het doel van de praktijkgerichte programma’s: leerlingen moeten erachter komen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn!

Samen praten over het verbeteren van toekomstig onderwijs

Wij als SLO staal pal achter de visie van het LAKS en willen deze gloednieuwe programma’s dan ook sámen met hen ontwikkelen. Daarom organiseren wij samen met het LAKS, SPV, Platform-TL en OCW op 20 januari 2022 een bijeenkomst om met leerlingen én docenten in gesprek te gaan over de praktijkgerichte programma’s in het vmbo. Waarbij we de doelen scherp in het achterhoofd houden: de doorstroom naar het mbo en de havo verbeteren, het werken aan levensechte opdrachten om een helder beeld te krijgen van de wereld buiten de schoolpoorten en het vormen van een visie op wat de leerlingen zelf leuk vinden en waar ze goed in zijn. Wij waarderen het dan ook heel erg als er zoveel mogelijk aanmeldingen zijn; dat levert ons weer waardevolle input op!