slo context po 16 vandaag werken aan het onderwijs van morgen curriculum nu


11 april 2019

Leraren, schoolleiders en scholen krijgen in Curriculum.nu een sleutelrol bij de herijking van het landelijke curriculum. SLO verwelkomt deze rol; hiermee wordt de verbinding tussen de landelijke kaders en de schooleigen invulling van het curriculum versterkt.


bron: SLO context po, maart 2018