Het moet geen kunstje worden


1 februari 2019

Na de benaderingswijze met invalshoeken is er een nieuw fenomeen in het examenprogramma maatschappijwetenschappen, dat van de paradigma’s. ‘Een paradigma bevat bepaalde theorie-opvattingen en voorschriften van methodologische aard en daarmee ook wat er wordt bestudeerd, wat de onderzoeksvragen zijn en volgens welke regels de antwoorden moeten worden geïnterpreteerd.' Docenten en vakdidactici breken zich het hoofd over hoe leerlingen greep te laten krijgen op deze tradities van sociale wetenschapsbeoefening.


bron: M&P, juni 2017