Je snapt de wereld gewoon beter


1 februari 2019
De pilot maatschappijwetenschappen is afgesloten. Na zesenhalf jaar rondden de pilotdocenten, betrokkenen van Cito en SLO en enkele vakdidactici op 27 juni jongstleden het traject af.

bron: M&P, augustus 2017