Beter leren met meer plezier


1 februari 2019

De huidige toetscultuur, met zijn vaste meetmomenten in harde cijfers vastgelegd, knelt bij ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren en maatwerk. Steeds meer leraren zoeken naar nieuwe manieren om leerlingen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces door verschillende vormen van formatief evalueren in te zetten. Hoe kan die ontwikkeling breder worden getrokken in de school, naar schoolleiding, lerarenteams, leerlingen en ouders? Door van elkaar te leren en kleine stappen te zetten in een proces van cultuurverandering, vinden de deelnemende docenten aan de startbijeenkomsten Toetsen om te leren.


bron: Van twaalf tot achttien, december 2016