Actualisatie examenprogramma’s moderne vreemde talen - Levende Talen Magazine 2024 – 1


5 februari 2024

Omdat er nog onvoldoende inzicht was in beheersingsniveaus die leerlingen bereiken, hebben curriculumexperts Bas Trimbos en Loes Groen een verkenning uitgevoerd naar de ERK-niveaus.
Samen met Laura Wagemakers (leraar en lid van de vakvernieuwingscommissie moderne vreemde talen) vertellen ze in Levende Talen Magazine over de betekenis van deze verkenning voor de geactualiseerde examenprogramma’s in wording.


bron: Levende Talen Magazine 2024 – 1