Indrukwekkende effecten van het gebruik van de doeltaal in de les Frans - Levende Talen Tijdschrift, nummer 3, 2023


11 december 2023

Docent-onderzoeker Wim Gombert onderzocht in zijn promotieonderzoek wat het effect is van veel doeltaal in zijn lessen Frans. In zijn proefschrift vergelijkt hij twee groepen leerlingen en laat zien hoe en bij welke vaardigheden de usage-based aanpak – waar docent en leerlingen Frans spreken – gelijke of betere resultaten oplevert dan lessen waarin grammatica de centrale rol speelt en de doeltaal slechts sporadisch te horen is. Over dit onderzoek schreef Marjon Tammenga (SLO) een positief-kritische review voor Levende Talen Tijdschrift, waarin ze de resultaten van het onderzoek samenvat, becommentarieert en weegt. Met de conclusie dat dit onderzoek een belangrijke kennis- en inspiratiebron kan zijn voor talendocenten, niet alleen voor docenten Frans.


bron: Levende Talen Tijdschrift