Evaluating the New Secondary Informatics Curriculum in The Netherlands


13 november 2023

Het artikel zelf is in het Engels geschreven, hieronder volgt een Nederlandstalige samenvatting.

Evaluatie van het nieuwe secundaire informaticacurriculum in Nederland
Sinds de introductie van Informatica als keuzevak in het voortgezet onderwijs in Nederland in 1998 wordt het geïmplementeerde curriculum regelmatig gemonitord. De resultaten van een enquête onder leraren Informatica in het vo uit 2013 hebben bijgedragen aan de herziening van het leerplan Informatica. Dit herziene curriculum is in 2019 van kracht geworden.
In het kader van curriculummonitoring zet SLO enquêtes uit onder leraren Informatica om hun mening en mening over het beoogde curriculum te begrijpen en om meer te weten te komen over hun geïmplementeerde curriculum.
De resultaten geven aan dat het merendeel van de respondenten het nieuwe curriculum Informatica beter vindt dan het oude en dat het nieuwe curriculum een solide basis biedt voor hun onderwijspraktijk. Een minderheid mist bepaalde inhoud in het leerplan of vindt dat het leerplan overladen is. Sommigen vinden dat het leerplan nog steeds niet actueel is.
In deze studie vergelijken we de resultaten uit 2019 met de resultaten van het onderzoek uit 2013 om te beoordelen in hoeverre het nieuwe informaticacurriculum beter aansluit bij de behoeften en aanbevelingen van leraren.


bron: Informatics in Schools. Beyond Bits and Bytes: Nurturing Informatics Intelligence in Education, oktober 2023

toon meer

Sector

Leerplankundig thema