Samen werken, samen leren in een nieuw vak - NVOX september 2023


2 oktober 2023

Vanuit meerdere hoeken – de VO-raad, Vereniging Hogescholen, de Onderwijsraad en het ministerie van OCW – klonk de roep om een praktijkgericht vak op het havo. Als antwoord is daar nu het praktijkgerichte programma (pgp), voor de oriëntatie op beroep en als voorbereiding op de overstap naar het hbo alsook voor de ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, ontwerpen en onderzoeken. 25 scholen hebben er het afgelopen jaar ervaring mee opgedaan.