Een diagnostisch instrument voor natuurkundeonderwijs


5 september 2023

Ontwikkeling van een formatief beoordelingsinstrument om de behoefte van studenten aan corrigerende acties in de natuurkunde te bepalen: het functionele begripsniveau van studenten identificeren. In het natuurkundeonderwijs geven de meeste leraren hun leerlingen feedback op hun probleemoplossingen door middel van cijfers op schriftelijke toetsen. Het geven van dit type feedback na een summatieve toets komt niet tegemoet aan de behoefte van veel leerlingen om hun probleemoplossing te verbeteren. In dit artikel beschrijven we de ontwikkeling van een formatief beoordelingsinstrument waarmee docenten zinvolle, actiegerichte feedback kunnen geven op de prestaties van leerlingen op schriftelijke toetsen.


bron: Thinking Skills and Creativity 50, 2023