Curriculumontwikkeling leer je door te doen


10 juli 2023

Geesje van Slochteren werkt als curriculumontwikkelaar bij SLO. Daar houdt ze zich bezig met het versterken van het denken en handelen op het gebied van curriculumvraagstukken in de schoolpraktijk. SLO doet dat door met partners kennis op het gebied van curriculum te ontwikkelen en te delen. Dat er steeds meer behoefte is aan curriculumexpertise in het veld is duidelijk merkbaar, zeker met de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma's die gaande is en de ontwikkeling van praktijkgerichte programma's in het vmbo.


bron: Van 12 tot 18 VO, januari - februari

toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema