Curriculumontwikkeling op school - SLO context juni 2023


27 juni 2023

Het curriculum wordt vaak alleen gezien als de landelijke kerndoelen en eindtermen of als de methode. Maar in de praktijk omvat een curriculum veel meer dan dat. Scholen kunnen zelf invulling geven aan hun schoolcurriculum. Ze doen dit binnen de kaders van het landelijk curriculum en op basis van de eigen ambities voor hun leerlingen en hun visie op het onderwijs. In het ideale geval is dit een gezamenlijk proces, waaraan leraren en schoolleiders deelnemen. Samen met je team een constructief curriculumgesprek voeren is een niet te onderschatten opgave. Het vraagt bereidheid en vakmanschap van leraren, expertise en leiderschap op het gebied van schooleigen curriculumontwikkeling en tijd en middelen om hier structureel ruimte voor te maken.


bron: SLO context nr. 23