Actualisatie kerndoelen - SLO context juni 2023


27 september 2023

SLO kreeg opdracht van OCW om samen met het onderwijsveld de kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde te actualiseren en burgerschap en digitale geletterdheid te ontwikkelen. De geactualiseerde kerndoelen voor po en onderbouw vo geven meer richting en ruimte.

Lees ook Actualisatie examenprogramma's - SLO context juni 2023


bron: SLO context nr. 23

toon meer

Sector

Vakspecifiek thema