SLO context - po - nr. 23 - juni 2023


22 juni 2023

Met deze nieuwe SLO context willen we je inspireren om aan de slag te gaan met het curriculum en samen met collega's je eigen (leer)plan te trekken.

Je leest onder andere over curriculumontwikkeling op school: doelgerichte keuzes maken voor goed onderwijs, aan de slag gaan met basisvaardigheden, de actualisatie van de kerndoelen en over digitale geletterdheid in het curriculum en in de klas.


toon meer