Aan de slag met samenhang


14 juni 2023

Het is belangrijk dat scholen hun leerlingen goed toerusten op het gebied van basisvaardigheden. Leerkracht Petra Mulhof vertelt hoe basisschool Aan Boord uit Dronten de basisvaardigheden versterkt door ze (ook) in samenhang aan te bieden. Anne-Christien Tammes van SLO geeft verdere toelichting – en enkele voorbeelden uit het voortgezet onderwijs.


bron: PrimaOnderwijs

toon meer

Sector

Leerplankundig thema