Kijken naar bewegen


29 maart 2023

Het leergebied B&S is volop in beweging. In het artikel ‘Kijken naar bewegen’ dat onlangs verscheen in het LO-magazine gaan we in op de veranderingen die gaande zijn in de beweeg- en sportcultuur en hoe dat de lichamelijke opvoeding beïnvloedt. Aan de hand van een kijkraam van beweeguitdagingen en beweegthema’s bieden we de leraar lo handvatten om zijn onderwijsprogramma een kwaliteitsimpuls te geven.
De KVLO voert in samenwerking met SLO een verkenning uit in het kader van curriculumbewustzijn. Een lerarenpanel, bestaande uit vakleerkrachten, vakspecialisten, en opleiders, bespreekt in een aantal bijeenkomst diverse actuele thema’s. Een van de thema’s is de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor de bouwsteen ‘Leren bewegen’. Daarbinnen spelen beweeguitdagingen en beweegthema’s een belangrijke rol.


bron: LO Magazine, nummer 2, maart 2023