Samen bouwen aan een actueel taalcurriculum


14 juni 2023

In opdracht van het ministerie van OCW wordt hard gewerkt aan de actualisatie van de examenprogramma’s van onder andere de moderne vreemde talen. Jelle Kaldewaij (procesregisseur), Simone Groeneveld (voorzitter advieskring) en Stéfanie Leunissen (leraar en lid vakvernieuwingscommissie) vertellen hoe er samen gewerkt wordt aan actuele examenprogramma's.


bron: Prima Onderwijs, maart 2023