Experimenteren met taal in leermiddelen vo


14 februari 2023

SLO deed een leermiddelenanalyse naar hoe creatief omgaan met taal, schrijfvaardigheid en kennis over taal zijn uitgewerkt in lesmethoden taal en Nederlands. In dit artikel uit Levende Talen Magazine staan de belangrijkste inzichten en bevindingen over experimenteren met taal, inclusief een aantal concrete voorbeelden voor in de klas.


bron: Levende Talen Magazine, jaargang 110 (2023) 1

toon meer

Sector