Actualisatie van de examenprogramma’s: welke kant gaat het op?


10 oktober 2022

SLO heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om de examenprogramma’s van de natuurwetenschappelijke vakken te actualiseren voor vmbo, havo en vwo. Hiervoor is een vakvernieuwingscommissie samengesteld van docenten, vakinhoudelijk experts en curriculumexperts van SLO. Deze commissie start haar werkzaamheden rond de zomer en heeft dan twee jaar de tijd om nieuwe examenprogramma’s op te leveren. Op www.actualisatieNWV.nl is meer informatie te vinden. De NVON speelt gedurende het gehele traject een belangrijke rol, onder meer bij de selectie van de leden van de vakvernieuwingscommissie.

Een artikel door SLO'er Erik Woldhuis, in NVOXX (mei 2022).


bron: NVOXX (mei 2022).