Pilot studie naar de relatie tussen computational thinking en logical thinking


26 september 2022

Eind augustus verscheen in wetenschappelijk tijdschrift ‘Frontiers in Education’ een artikel over de relatie tussen computational thinking en logical thinking in de context van robotica onderwijs. Het artikel beschrijft een pilot studie onder een kleine groep 14-jarige Nederlandse studenten over het onderwerp computational thinking.

Computational thinking is een vaardigheid: het logisch benaderen van problemen en die oplossen met computertechnologie. Het toetsen daarvan is onderwerp van discussie. In de pilot studie is in een robotica-les onderzocht of computational thinking en logical thinking aan elkaar gerelateerd zijn.

Uit de resultaten blijkt dit inderdaad zo te zijn. Hierdoor is het gebruikte meetinstrument CTT (computational thinking test) voor wat betreft het deel rondom logisch redeneren gevalideerd.

Het artikel in Frontiers in Education is het tweede artikel dat is gepubliceerd over robotica onderwijs. Het eerste artikel verscheen in het tijdschrift Informatica in Education. De artikelen zijn het resultaat van een samenwerking tussen Stichting Leaphy en SLO.


bron: Frontiers in Education