Keuzeonderwerpen: tijdig de juiste beslissing


3 juni 2022

In het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid is domein H: keuzeonderwerpen toegevoegd. Dit onderdeel van het programma hoort bij het schoolexamen. Bij havo is hier twintig uur voor gereserveerd, bij vwo veertig uur. In dit artikel licht SLO'er  Marc den Elzen het domein H verder toe.


bron: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs

toon meer