Formatief evalueren vergt een kritische blik op het curriculum en slimme keuzes


12 oktober 2021

Formatief evalueren staat bij veel scholen prominent op de agenda. Soms vanuit toetsbeleid, omdat daar knelpunten worden gezien, soms vanuit schoolleiding of leraren, omdat men het onderwijs anders wil inrichten. Twee ervaren onderwijsprofessionals op het vlak van formatief evalueren delen hun ervaringen.

Artikel uit Van Twaalf tot Achttien oktober 2021


bron: Van Twaalf tot Achttien

toon meer

Sector

Leerplankundig thema