Timmeren met oude spijkers en zonder hout


11 augustus 2021

Het gaat niet goed met het tekstbegrip van de Nederlandse middelbare scholier. Eén waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat het Nederlandse leesonderwijs in het voortgezet onderwijs vanuit wetenschappelijk oogpunt nogal verouderd is. In dit eerste artikel van een tweeluik komt het meest prominente leesonderdeel van leergangen Nederlands aan de orde: de leesstrategieën. Want gebeurt er in de leergangen eigenlijk wel zoiets als strategie-instructie?

Artikel uit Levende Talen Magazine 2021, nummer 1