Anton Bakker


Anton Bakker is curriculumontwikkelaar en specialist wereldoriënterend onderwijs op de basisschool. Hij werkt samen met leraren en opleiders aan het verbeteren van de kwaliteit van het aardrijkskunde-, geschiedenis-, biologie-, natuurkunde- en techniekonderwijs. Tot zijn werkzaamheden behoren het programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's, de verbetering van de evaluatie van het wereldoriëntatieonderwijs, de samenhang tussen vakken in het basisonderwijs en de doorgaande leerlijn (basisonderwijs - voortgezet onderwijs) wereldoriëntatie.

Anton heeft culturele antropologie en fysische geografie gestudeerd. Hij gaf twintig jaar les in verschillende onderwijssectoren: po, vo, pabo en in de nascholing voor de eindexamenprogramma's. Daarnaast heeft hij in opdracht gewerkt voor het College van Toetsen en Examens en voor diverse educatieve uitgeverijen.

Anton Bakker 270

Curriculumontwikkelaar
mens & maatschappij, wereldoriënterende vakken

contactinformatie