Harm Selten


Harm Selten werkt bij SLO als curriculumontwikkelaar rekenen/ wiskunde voor het voortgezet onderwijs. Hij is inhoudelijk betrokken bij de actualisatie van de kerndoelen wiskunde en eindtermen vmbo wiskunde. Daarbij is Harm aanspreekpunt voor de fase van beproeving voor wiskunde vmbo.

Harm studeerde aan de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding en wiskunde. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring als docent LO/wiskunde in het voortgezet onderwijs in binnen- en buitenland, waaronder de Nederlandse Antillen. Harm heeft veel wiskunde ervaring in de bovenbouw van het vmbo en heeft meegeschreven aan diverse onderwijsmethodes.

Harm Selten 270

Curriculumontwikkelaar rekenen/wiskunde

contactinformatie

publicaties