Eveline Otter


Eveline Otter is werkzaam bij de afdeling primair onderwijs als curriculumontwikkelaar voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorheen was zij werkzaam als leerkracht en als leidinggevende in het primair onderwijs. Binnen SLO houdt ze zich vooral bezig met de actualisatie van de kerndoelen.

Eveline Otter 270

Curriculumontwikkelaar gespecialiseerd onderwijs

contactinformatie

publicaties