Mirjam Brand


Mirjam Brand is programmamanager actualisatie kerndoelen, binnen het programma van de actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s. Dit programma is in 2022 in opdracht van OCW met de actualisatie van de kerndoelen gestart met vier leergebieden: Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. De andere vijf leergebieden volgen later.

Mirjam heeft vanuit diverse rollen en verantwoordelijkheden binnen de onderwijskolom in Nederland en op Aruba ervaring opgedaan, onder andere: als leraar PO, adviseur (KPC Groep en op Aruba), opleider (Hogeschool Domstad), manager advisering (Kennisnet) en als Hoofd Kwaliteit en Innovatie in Onderwijs en Opvang bij een groot schoolbestuur.

Mirjam studeerde aan de PABO in Rotterdam en behaalde ondertussen haar propedeuse Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Hierna studeerde zij Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht.

Mirjam Brand 270x270

Programmamanager actualisatie kerndoelen

contactinformatie

publicaties