Arjan Koek


Arjan Koek is curriculumontwikkelaar filosofie. Samen met deskundigen uit het onderwijsveld werkt hij aan kwalitatief goede en mooie filosofische lespraktijken binnen het voortgezet onderwijs. In deze praktijken leren leerlingen zelf te denken en hun gedachten met elkaar uit te wisselen.

Arjan studeerde filosofie in Amsterdam (UvA) en Leiden (RUL) en werkte bijna dertig jaar als docent filosofie. In die tijd was hij ook betrokken bij de ontwikkeling van een filosofische lesmethode voor het vwo.

Op dit moment is hij bezig met een promotieonderzoek op het gebied van onderwijswetenschappen en filosofie naar de effecten van verschillende varianten van feedback bij het lezen en begrijpen van wetenschapsfilosofische teksten.

Arjan Koek 270

Curriculumontwikkelaar filosofie

contactinformatie

publicaties