Ferdi Geleijnse


Ferdi Geleijnse is sinds januari 2022 verbonden aan SLO als strategisch adviseur.

Ferdi is opgeleid als theoloog. Eerder was hij inspecteur van het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs en werkte hij in verschillende beleids- en adviesrollen bij het ministerie van OCW. De laatste jaren was Ferdi bestuurssecretaris bij een groot schoolbestuur in Zwolle. Naast zijn werk bij SLO is hij toezichthouder in het basisonderwijs.

Ferdi Geleijnse 270

Strategisch adviseur

contactinformatie

publicaties